رفتارشناسی

آموزش  استفاده از قسمت رفتار شناسی، در سامانه بورس تحلیل

رفتار شناسی یکی از مباحثی است که تکمیل کننده مباحث تحلیل بنیادی و تکنیکال است.

در واقع تحلیل گر ابتدا سهم را از لحاظ بنیادی بررسی کرده و سپس با استفاده از تحلیل تکنیکال،
زمان ورود به سهم را مشخص می کند و در نهایت در روز خرید،
با استفاده از آیتم های رفتار شناسی تصمیم به ورود یا عدم ورود به سهم می کند.

رفتار شناسی سهم تاثیرات بسیار زیادی بر تایید تحلیل تکنیکال دارد.

در واقع اگر در روز خرید سهام، آیتم های رفتارشناسی مورد تایید قرار نگیرند، احتمال اینکه سهم ریزش کند بسیار بالاست.

در سامانه بورس تحلیل آیتم های رفتار شناسی به صورت خودکار بررسی می شوند و فرد به راحتی می تواند رفتار سهم در روز خرید را مشاهده نماید.

مواردی که در رفتار شناسی بررسی می شوند عبارتند از:
بررسی کندل ها، بررسی حجم های سهم، بررسی حقیقی ها و حقوقی های سهم، بررسی وزن خریداران و فروشندگان.

 

ورود به سامانه بورس تحلیل به همراه تست رایگان

رفتارشناسی

به کمک این آیتم ها می توانیم چند روز آینده سهم را پیش بینی کنیم.

 • کندل

مهمترین آیتم در رفتارشناسی سهم بررسی کندل در روز خرید است.

مهمترین آیتم در رفتارشناسی سهم بررسی کندل در روز خرید است.

 

چهار قیمت در کندل ها برای ما اهمیت دارد:

 • قیمت بازشدن
 • قیمت بسته شدن
 • بالاترین قیمت
 • پایین ترین قیمت

چهار قیمت در کندل ها برای ما اهمیت دارد:

 

رفتار کندل در واقع بیانگر رفتار بین خریداران و فروشندگان است. یعنی وظیفه هر کندل این است که خریداران و فروشندگان را مقایسه کند
و بگوید که در این کندل خریداران وارد سهم شده اند یا فروشندگان یا اینکه سهم رنج بوده است و هیچ حاکمیتی وجود نداشته است.

رفتار کندل در واقع بیانگر رفتار بین خریداران و فروشندگان است.

 

پس هر کندل با بدنه مثبت یک نشانه خوب هست برای ما و هر کندل با بدنه منفی یک نشانه بد هست.
اول روز سهم در قیمت 300 تومن باز شد و بعد ریزش کرد تا اینجا این مطلب را می رساند که فروشندگان وارد سهم شده اند،
در انتهای روز قیمت تا 300 تومن رشد کرده است و ورود خریداران را نشان می دهد،
در نهایت بین خریداران و فروشندگان و در جنگ این دو، خریداران بر فروشندگان غلبه کرده اند و فشار فروشندگان مقطعی بوده است.
این کندل در نهایت فشار خریداران را نشان می دهد و یک نکته کاملا مثبت هست
و باعث رشد قیمت سهم من می شود یعنی فردای سهم را پیش بینی می کند که سهم رشد صعودی دارد.

پس هر کندل با بدنه مثبت یک نشانه خوب هست برای ما و هر کندل با بدنه منفی یک نشانه بد هست.

 

رفتار این حالت برعکس کندل بالایی است. خریداران به صورت مقطعی وارد سهم شده اند و قیمت سهم رشد پیدا کرده است.
در نهایت در جنگ بین این دو فروشندگان بوده اند که بر خریداران غلبه کرده اند و سهم ریزش کرده است و یک سایه بالایی تشکیل داده است.
در این حالت فشار فروشندگان را شاهد هستیم که فشار فروشندگان در هر سهم باعث ریزش قیمت و پیدا شدن روند نزولی در سهم می شود
و یک نکته منفی تلقی می شود و فردای سهم کاملا نزولی پیش بینی می شود.

 رفتار این حالت برعکس کندل بالایی است. خریداران به صورت مقطعی وارد سهم شده اند و قیمت سهم رشد پیدا کرده است.

ورود به سامانه بورس تحلیل به همراه تست رایگان

کندل های مناسب خرید

کندل های مناسب خرید

 

کندل هایی که مناسب خرید نیستند

کندل هایی که مناسب خرید نیستند

 • حجم ها

از حجم معاملات دو موضوع استنتاج می شود:

 • ورود پول (ورود خریداران، رشد قیمت) -> تیک حجم ها را می گیرد.
  1. افزایش حجم معاملات همان روز نسبت به میانگین ماه (حداقل به اندازه­ی یک چهارم افزایش حجم داشته باشیم.)
  2. قیمت پایانی مثبت باشد. (حداقل بالای 1 درصد)

 

 • خروج پول (ورود فروشندگان، ریزش قیمت)
  1. افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین ماه
  2. قیمت پایانی منفی

نکته: مهمترین روز برای چک کردن حجم ها روز خرید است و یک یا دو روز قبل را نیز می توان چک کرد.
اگر در اول روز خرید کنید در واقع نسبت به آیتم حجم ها بی تفاوت بوده اید چون هنوز این آیتم شکل نگرفته است.

 

 • حقیقی – حقوقی

بین سهامداران حقیقی و حقوقی یک تغییر مالکیت اتفاق می افتد. به این معنا که:

اگر در یک روز سهم حقیقی ها بخرند، جمع حقیقی ها از حقوقی ها خریده اند.
یعنی اگر کل حقیقی ها 100 میلیون سهم فروخته و 150 میلیون سهم خریده است،
در این صورت 50 میلیون از حقوقی ها خریده است و بر عکس.
بنابراین تغییر مالکیت هر روز بین این ها اتفاق می افتد.

مثال: حجم معاملات 120 میلیون

حقیقی – حقوقی

ورود به سامانه بورس تحلیل به همراه تست رایگان

در این مثال تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی بوده است و حقیقی ها 80 م سهم از حقوقی ها خریده اند.

در سایت TSETMC تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی در سربرگ حقیقی – حقوقی به صورت زیر است:

اگر مثبت باشد، یعنی حقیقی ها خرید کرده اند اگر منفی باشد یعنی حقوقی ها خرید کرده اند.

وابستگی سهم به حقیقی ها یا حقوقی ها:

وابستگی سهم به حقیقی ها یا حقوقی ها:

تفسیر این نمودار به این صورت است که فرضاً بررسی می کنیم که هر وقت حقیقی ها سهم را خریده اند قیمت سهم نیز رشد پیدا کرده است
و هر موقع حقیقی ها فروخته اند، قیمت سهم ریزش پیدا کرده است بنابراین این سهم وابسته به حقیقی هاست.
پس اگر در محدوده ی مقاومتی یعنی در روز خرید و یکی دو روز قبل،
حقیقی ها خرید کرده باشند، این یک نکته مثبت است و به همین شکل برای حقوقی ها.

 • وزن خریداران و فروشندگان:

سهامدار بزرگ، با مبلغ پول بالاتری و به صورت بلندمدت وارد سهم می شود.
یعنی در سهم به راحتی فروشنده نمی شود که فروشنده ها باعث ریزش سهم شوند.

سهامدار خرد، با مبلغ پول کمتری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می شود.

نکته: در هر روز سهام که سهامدار کوچک خارج شده و سهامدار بزرگ وارد شده است، یک نکته مثبت محسوب می شود و یک تایید است.

قطعاً وقتی یک فرد حقیقی که سهامدار عمده شرکت نیست با مبلغ زیادی وارد سهم می شود حتما اخبار مهمی در مورد آن سهم دارد
و وزن خریداران و فروشندگان، این دو آیتم یعنی ورود سهامداران عمده و ورود اشخاصی که اخبار رانتی دارند وارد سهم شده اند، را برای ما مشخص می کند.

وزن خریداران:

چطور می توان متوجه شد که در یک روز سهامداران کوچک خارج شده اند و یا سهامداران بزرگ وارد سهم شده اند؟
به طور مثال در یک روز سهم 20 نفر خریدار داشتیم و 80 نفر فروشنده در این صورت در آن روز سهم، سهامداران بزرگ وارد سهم شده اند.
یک تعداد زیاد سهامدار کوچک که در سهم فروشنده می شدند و باعث ریزش قیمت می شدند، از سهم خارج شده اند که این یک نکته خوب است
و تعداد کمی سهامدار بزرگ که دیدگاه بلند مدت دارد و به این راحتی اون تعداد سهمش را نمی گذارد برای فروش، وارد سهم شده است
و نکته بسیار مثبتی است و این نکته را وزن خریداران و فروشندگان کاملا برای ما مشخص می کند.

وقتی وزن خریدار بیشتر باشد، سهم درشت شده است
و وقتی وزن فروشنده بیشتر باشد، سهم بین تعداد افراد بیشتری تقسیم شده است.
وزن خریداران به این معنی است که به طور میانگین هر شخص حقیقی چه تعداد سهمی در روز جاری خرید داشته است.

وزن خریداران:

وزن فروشندگان:

به طور میانگین هر شخص حقیقی چه تعداد سهمی در روز جاری فروخته اند.

وزن فروشندگان:

 

اگر وزن خریداران بیشتر از وزن فروشندگان باشد نشان از ورود سهامداران بزرگ به سهم می دهد.
اگر وزن خریداران حداقل 20 درصد بیشتر از وزن فروشندگان باشد، تیک فاکتور وزن خریداران و فروشندگان
را به سهم می دهیم. در این بررسی روز آخر مهمتر است با این حال روز قبل را هم بررسی می کنیم.
اگر روز آخر تیک را بگیرد مورد تایید است.

اگر وزن خریداران بیشتر از وزن فروشندگان باشد نشان از ورود سهامداران بزرگ به سهم می دهد.

سایر حالت هایی که در جدول بالا نیستند ریسک بالایی دارند.

شما می توانید با ورود به سامانه بورس تحلیل و استافده از تست رایگان این سامانه به صورت کامل رفتارشناسی تمامی سهام را مشاهده فرمایید:

 

ورود به سامانه بورس تحلیل به همراه تست رایگان

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *