بورس تحلیل ذره بین شما در بازار سهام


بررسی بخش های مختلف سامانه بورس تحلیل

قدرت پرش :

در این بخش موضوعاتی را که احتمال می دهیم باعث سرعت رشد بیشتری در سهام می شوند را به شما ارائه خواهیم کرد.

نمودار گزارش وضعیت بازار:

لیست شاخص های مثبت روز، شاخص های منفی ، بیشترین افزایش مالکیت حقوقی،بیشترین کاهش مالکیت حقوقی،بیشترین تغییرات حجم و بیشترین وزن خریدارار حقیقی را می توان بررسی کرد.

                                                                           ورود به سامانه بورس تحلیل

نمودار گزارش وضعیت بازار

شاخص های مثبت:

سامانه بورس تحلیل این امکان را برای کاربر فراهم کرده است که در بخش شاخص های مثبت چه صنایعی روند رو به رشد و صعودی در بازار سرمایه را دارند و به اصطلاح آن صنعت مثبت هست که کاربر می تواند مورد بررسی قرار دهد.

شاخص های مثبت

شاخص های منفی:

در این قسمت برای کاربر فراهم شده است که بررسی کند چه صنایعی روند رو به پایین و نزولی در بازار سرمایه دارند و به اصطلاح آن صنعت منفی هست.
از نظر تعداد شاخص های مثبت و منفی می توان به یک آمار کلی رسید که آیا بازاربیشتر مثبت هست یا منفی.

شاخص های منفی

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی :

در این بخش می توانید بررسی کنید که چه سهم هایی در بازار سرمایه بیشترین افزایش مالکیت حقوقی را دارند و کاربر می تواند در سامانه بورس تحلیل در بخش قدرت پرش بیشترین افزایش مالکیت حقوقی به راحتی ببیند
و تشخیص دهد که آیا سهم مد نظر در حال حمایت از طرف سهامداران حقوقی هست یا خیر.

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی :                          ورود به سامانه بورس تحلیل

در این قسمت کاربر می تواند تمامی سهم هایی که بیشترین کاهش مالکیت حقوقی را دارا هستند را مشاهده نماید و به عبارتی می تواند بررسی کند چه نمادهایی از سوی سهامداران حقوقی در حال عرضه هستند.

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی

بیشترین تغییرات حجم :

در این بخش کاربر با مشاهده تغییرات حجم معاملات، نمادهایی که بیشترین تغییرات حجم معاملاتی را داشته اند را می تواند بررسی کند.

بیشترین تغییرات حجم

بیشترین وزن خریداران حقیقی :

با مشاهده بیشترین وزن خریداران حقیقی در سامانه بورس تحلیل کاربر می تواند بررسی کند چه نماد هایی از سوی حقوقی ها در حال عرضه هست و حقیقی ها در حال خرید و حمایت از سهم مد نظر می باشند
و کاربر می تواند به راحتی روند حجم معملات رو مشاهده و بررسی کند.

بیشترین وزن خریداران حقیقی

                                                           ورود به سامانه بورس تحلیل                                                            

قدرت پرش در سامانه بورس تحلیل

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *