نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه نوع اطلاعیه زمان انتشار فایل های ضمیمه
شنفت نفت پارس اعلامیه پذیره نویسی عمومی افزایش سرمایه 1399/04/22 12:13:43
شپمچا سهامی عام شیمیایی پارس پامچال اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/04/21 14:59:10
وبصادر بانک صادرات ایران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) افزایش سرمایه 1399/04/21 14:50:49
وبیمه سرمایه گذاری صنعت بیمه آگهی ثبت افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/04/21 14:41:16
افق فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام افزایش سرمایه 1399/04/21 13:54:55
شپمچا سهامی عام شیمیایی پارس پامچال پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/04/21 11:51:52
گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه) افزایش سرمایه 1399/04/21 11:10:05
وبصادر بانک صادرات ایران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/04/21 10:47:41
لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/04/19 22:26:45
شلعاب لعابیران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/04/19 20:01:46
کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/04/19 13:44:05
لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده افزایش سرمایه 1399/04/19 12:55:16
بورس بورس اوراق بهادار تهران اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/04/18 23:43:34
کسعدی کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/04/18 18:24:25
غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/04/18 17:08:37
ونوین بانک اقتصاد نوین آگهی ثبت افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/04/18 14:39:11
کرازی کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/04/18 12:07:24
کرازی کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) افزایش سرمایه 1399/04/18 12:02:40
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده افزایش سرمایه 1399/04/18 10:51:42
گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید آگهی ثبت افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/04/17 21:09:16