نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه نوع اطلاعیه زمان انتشار فایل های ضمیمه
میدکو مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده افزایش سرمایه 1399/01/16 12:36:20
افق فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/01/16 12:21:42
ونیرو سرمایه گذاری نیرو تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/01/16 10:05:47
ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/01/11 14:50:11
دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/01/10 11:31:30
خزر فنرسازی زر آگهی ثبت افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1399/01/07 11:42:21
کگاز شیشه و گاز اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1398/12/29 12:00:19
کگاز شیشه و گاز پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1398/12/29 11:48:02
پرداخت به پرداخت ملت اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1398/12/28 17:20:53
پرداخت به پرداخت ملت پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1398/12/28 17:09:06
خساپا شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1398/12/28 16:04:50
تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1398/12/28 15:53:12
غشهد شهد ایران مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1398/12/28 15:50:56
کرمان سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1398/12/28 15:06:23
پارسیان بیمه پارسیان آگهی ثبت افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1398/12/28 14:51:06
پلاست پلاستیران اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1398/12/28 13:37:28
حریل ریل پرداز سیر آگهی ثبت افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1398/12/28 13:13:21
آینده بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه 1398/12/28 12:14:41
پاکشو گروه صنعتی پاکشو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام افزایش سرمایه 1398/12/28 10:59:12
دانا بیمه دانا مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام افزایش سرمایه 1398/12/28 09:48:06