نام شرکت پشم‌شیشه‌ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Glass Wool
نماد شرکت کپشیر
نماد کامل شرکت پشم‌شیشه‌ایران‌
کد نماد IRO1PSIR0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیر گروه صنعت تولید شیشه
کد ISIC 541009
وبسایت شرکت http://www.iranglasswool.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30