نام شرکت س. توسعه وعمران استان کرمان
نام لاتین شرکت Kerman Invest
نماد شرکت کرمان
نماد کامل شرکت س. توسعه و عمران استان کرمان
کد نماد IRO3KRMZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیر گروه صنعت املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
کد ISIC 701015
وبسایت شرکت http://www.kdico.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1399/03/31