نام شرکت معادن‌منگنزایران‌
نام لاتین شرکت Iran Mn. Mines
نماد شرکت کمنگنز
نماد کامل شرکت معادن‌منگنزایران‌
کد نماد IRO1MNGZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت استخراج کانه های فلزی
زیر گروه صنعت استخراج کانه فلزی غیرآهن
کد ISIC 132004
وبسایت شرکت http://www.irmanganese.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/12/29