نام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
نام لاتین شرکت S*Khavarmiane mine
نماد شرکت میدکو
نماد کامل شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
کد نماد IRO3KHMZ0001
طبقه بندی بازار بازار اول فرابورس
گروه صنعت فلزات اساسی
زیر گروه صنعت تولید آهن و فولاد پایه
کد ISIC 271008
وبسایت شرکت http://WWW.MIDHCO.COM
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29