نام شرکت کارخانجات نساجی بروجرد
نام لاتین شرکت Boroujerd T.
نماد شرکت نبروج
نماد کامل شرکت نساجی‌ بروجرد
کد نماد IRO1BROJ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت منسوجات
زیر گروه صنعت آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
کد ISIC 171105
وبسایت شرکت http://www.borujerdtex.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29