نام شرکت بانک پاسارگاد
نام لاتین شرکت S*Pasargad Bank
نماد شرکت وپاسار
نماد کامل شرکت بانک پاسارگاد
کد نماد IRO1BPAS0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت بانکها و موسسات اعتباری
زیر گروه صنعت سایر واسطه های پولی
کد ISIC 571922
وبسایت شرکت http://www.bankpasargad.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30