نام شرکت شرکت بهمن لیزینگ
نام لاتین شرکت Bahman Liz.
نماد شرکت ولبهمن
نماد کامل شرکت شرکت بهمن لیزینگ
کد نماد IRO3BHLZ0001
طبقه بندی بازار بازار اول فرابورس
گروه صنعت سایر واسطه گریهای مالی
زیر گروه صنعت لیزینگ مالی
کد ISIC 589101
وبسایت شرکت http://bahmanleasing.bahman.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29