نام شرکت پمپ‌ سازی‌ ایران‌
نام لاتین شرکت Pumpiran
نماد شرکت تپمپی
نماد کامل شرکت پمپ‌ سازی‌ ایران‌
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت ماشین آلات و تجهیزات
زیر گروه صنعت تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
کد ISIC 291204
وبسایت شرکت http://info@pumpirangroup.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 6 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1399/03/31