نام شرکت پمپ‌ سازی‌ ایران‌
نام لاتین شرکت Pumpiran
نماد شرکت تپمپی
نماد کامل شرکت پمپ‌ سازی‌ ایران‌
کد نماد IRO1PIRN0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت ماشین آلات و تجهیزات
زیر گروه صنعت تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
کد ISIC 291204
وبسایت شرکت http://info@pumpirangroup.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/03/31