نام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان
نام لاتین شرکت Azadegan Co.
نماد شرکت خودکفا
نماد کامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان
کد نماد IRO7KHDP0001
طبقه بندی بازار بازار پایه زرد فرابورس
گروه صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیر گروه صنعت تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
کد ISIC 424303
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30