نام شرکت شرکت سیمان لارستان
نام لاتین شرکت Larestan Cement
نماد شرکت سلار
نماد کامل شرکت شرکت سیمان لارستان
کد نماد IRO7LARP0001
طبقه بندی بازار بازار پایه زرد فرابورس
گروه صنعت سیمان، آهک و گچ
زیر گروه صنعت تولید سیمان، آهک و گچ
کد ISIC 539404
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29