نام شرکت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
نام لاتین شرکت Int. Const.
نماد شرکت ثاخت
نماد کامل شرکت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
کد نماد IRO1BSTE0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیر گروه صنعت املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
کد ISIC 701023
وبسایت شرکت http://www.icd.co.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 6 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1399/06/31