نام شرکت تجهیزنیروی‌زنگان‌
نام لاتین شرکت Zangan Equip.
نماد شرکت شزنگ
نماد کامل شرکت تجهیزنیروی‌زنگان‌
کد نماد IRO7ZNGP0001
طبقه بندی بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
گروه صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیر گروه صنعت تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
کد ISIC 232001
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/08/30
سال مالی 1398/08/30