نام شرکت شرکت عمران و سازندگی قزوین
نام لاتین شرکت Qazvin Const.
نماد شرکت ثقزوی
نماد کامل شرکت شرکت عمران و سازندگی قزوین
کد نماد IRO7QAZP0001
طبقه بندی بازار بازار پایه زرد فرابورس
گروه صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیر گروه صنعت املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
کد ISIC 701002
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 6 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1399/06/31