نام شرکت لوازم‌ خانگی‌ پارس‌
نام لاتین شرکت Pars Alliance
نماد شرکت لخانه
نماد کامل شرکت لوازم‌ خانگی‌ پارس‌
کد نماد IRO7LKPP0001
طبقه بندی بازار بازار پایه زرد فرابورس
گروه صنعت ماشین آلات و تجهیزات
زیر گروه صنعت تولید وسایل خانگی
کد ISIC 293001
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29