نام شرکت فنرسازی‌زر
نام لاتین شرکت Zar Spring
نماد شرکت خزر
نماد کامل شرکت فنرسازی‌زر
کد نماد IRO1FNAR0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات
زیر گروه صنعت قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
کد ISIC 343024
وبسایت شرکت http://www.zarspring.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/12/29