نام شرکت سایپا
نام لاتین شرکت S*Saipa
نماد شرکت خساپا
نماد کامل شرکت سایپا
کد نماد IRO1SIPA0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات
زیر گروه صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری
کد ISIC 341007
وبسایت شرکت http://www.saipacorp.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/12/29