نام شرکت ایرکا پارت صنعت
نام لاتین شرکت Irka Part
نماد شرکت خکار
نماد کامل شرکت ایرکا پارت صنعت
کد نماد IRO1KRIR0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات
زیر گروه صنعت قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
کد ISIC 343018
وبسایت شرکت http://www.ircapart.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30