نام شرکت ایرکا پارت صنعت
نام لاتین شرکت Irka Part
نماد شرکت خکار
نماد کامل شرکت ایرکا پارت صنعت
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات
زیر گروه صنعت قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
کد ISIC 343018
وبسایت شرکت http://www.ircapart.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/12/29