نام شرکت نیرو محرکه‌
نام لاتین شرکت Nirou Moharreke
نماد شرکت خمحرکه
نماد کامل شرکت نیرو محرکه‌
کد نماد IRO1NMOH0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات
زیر گروه صنعت قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
کد ISIC 343013
وبسایت شرکت http://www.nmir.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/12/29