نام شرکت دارویی‌ رازک‌
نام لاتین شرکت Razak Lab.
نماد شرکت درازک
نماد کامل شرکت دارویی‌ رازک‌
کد نماد IRO1DRZK0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت مواد و محصولات دارویی
زیر گروه صنعت تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
کد ISIC 432324
وبسایت شرکت http://WWW.RAZAK-LABS.COM
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30