نام شرکت گروه دارویی سبحان
نام لاتین شرکت Sobhan Pharm.
نماد شرکت دسبحا
نماد کامل شرکت گروه دارویی سبحان
کد نماد IRO1DSOB0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
گروه صنعت مواد و محصولات دارویی
زیر گروه صنعت تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
کد ISIC 432321
وبسایت شرکت http://www.sobhanpharma.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29