نام شرکت شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
نام لاتین شرکت Daroupakhsh
نماد شرکت دشیمی
نماد کامل شرکت شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
کد نماد IRO1DDPK0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت مواد و محصولات دارویی
زیر گروه صنعت تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
کد ISIC 432331
وبسایت شرکت http://www.dppcco.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30