نام شرکت سیمان‌خاش‌
نام لاتین شرکت Khash Cement
نماد شرکت سخاش
نماد کامل شرکت سیمان‌خاش‌
کد نماد IRO1SKHS0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت سیمان، آهک و گچ
زیر گروه صنعت تولید سیمان، آهک و گچ
کد ISIC 539420
وبسایت شرکت http://www.khashcement.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29