نام شرکت آ.س.پ
نام لاتین شرکت A.S.P CO
نماد شرکت آ س پ
نماد کامل شرکت آ.س.پ
کد نماد IRO3ASPZ0001
طبقه بندی بازار بازار اول فرابورس
گروه صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیر گروه صنعت پیمانکاری املاک و مستغلات
کد ISIC 702103
وبسایت شرکت www.asp-co.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/06/31