نام شرکت پالایش نفت اصفهان
نام لاتین شرکت S*Isf. Oil Ref.Co.
نماد شرکت شپنا
نماد کامل شرکت پالایش نفت اصفهان
کد نماد IRO1PNES0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
گروه صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیر گروه صنعت تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
کد ISIC 232007
وبسایت شرکت http://www.eorc.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30