نام شرکت پالایش نفت اصفهان
نام لاتین شرکت Isf. Oil Ref. Co.
نماد شرکت شپنا
نماد کامل شرکت پالایش نفت اصفهان
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
گروه صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیر گروه صنعت تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
کد ISIC 232007
وبسایت شرکت http://www.eorc.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/12/29