نام شرکت دشت مرغاب
نام لاتین شرکت Dasht Morghab
نماد شرکت غدشت
نماد کامل شرکت دشت‌ مرغاب‌
کد نماد IRO1DMOR0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیر گروه صنعت پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
کد ISIC 421305
وبسایت شرکت http://www.1and1.co.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1399/03/31