نام شرکت شهد ایران‌
نام لاتین شرکت Shahdiran Inc.
نماد شرکت غشهد
نماد کامل شرکت شهد ایران‌
کد نماد IRO1SHAD0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیر گروه صنعت پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
کد ISIC 421302
وبسایت شرکت http://www.shahdiran.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/12/29