نام شرکت صنعتی‌ آما
نام لاتین شرکت Ama
نماد شرکت فاما
نماد کامل شرکت صنعتی‌ آما
کد نماد IRO1SAMA0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت ساخت محصولات فلزی
زیر گروه صنعت تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
کد ISIC 289904
وبسایت شرکت http://www.ama_co.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29