نام شرکت فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Mineral P.
نماد شرکت فرآور
نماد کامل شرکت فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
کد نماد IRO1FRVR0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت فلزات اساسی
زیر گروه صنعت تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
کد ISIC 272008
وبسایت شرکت http://http://www.faravari.org
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29