نام شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد
نام لاتین شرکت Yazd Fold
نماد شرکت فولای
نماد کامل شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد
کد نماد IRO3FAYZ0001
طبقه بندی بازار بازار اول فرابورس
گروه صنعت فلزات اساسی
زیر گروه صنعت تولید آهن و فولاد پایه
کد ISIC 271010
وبسایت شرکت http://www.yasico.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29